logo-mini

Special Offer

รับถ่ายภาพอาหาร, ถ่ายภาพสินค้า, โฆษณา, Still Life
รับถ่ายภาพอาหาร, ถ่ายภาพสินค้า, โฆษณา, Still Life

Details

July'2015 Promotions

• พบกับ Promotion สุดพิเศษในเดือนกรกฎาคม 2015

• สิทธิพิเศษประจำเดือนไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นได้

• สามารถใช้ได้กับลุกค้าที่จองสิทธิและมัดจำภายในเดือนดังกล่าว

• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด

• Discount Coupon นี้สามารถใช้ได้ในครั้งถัดไปโดยมีอายุ 3 เดือนนับจากวันที่ถ่ายภาพ